Friday, December 19, 2008

Majlis Akad Nikah Wani & sham

Majlis akad nikah Wani & Sham
Tarikh : 19 Dec 2008
Vanue : Taman Bukit Mutiara N.9Shahrizan sani
H/P : 013-3411106
Email : shahrizansani@yahoo.com
Photo Gallery : http://www.flickr.com/shahrizansani/